Reseguide till Hamburg

START HOTELL SEVÄRDHETER RESVÄGAR TILL HAMBURG STADSDELAR HISTORIA SPRÅKRESOR SURFTIPS

Hamburgs historia

Hamburgs historia börjar runt år 800 fanns borgen Hammaburg vid floden Elbe och runt den växte staden fram. Här grundades tidigt ett biskopssäte varifrån bland annat Ansgar skickades ut på en tidig mission till Birka i Sverige. Det medeltida stadsförbundet Hansan gjorde att staden upplevde ett stort uppsving vilket gjorde att Hamburg så småningom kom att dominera organisationen över rivalen Lübeck. Danmark som ända till 1864 kontrollerade områdena Schleswig och Holstein försökte flera gånger erövra Hamburg utan att lyckas. Även Sverige strävade efter att inkorporera staden i sitt eget rike på 1600-talet. Även den tyske kejsaren misslyckades att dominera staden, så Hamburg kunde bibehålla sin oberoende ställning som fri riksstad (Freie Reichsstadt) som var en republik styrd av en senat.

Läget vid floden Elbe och marskländerna gjorde att man kunde ta emot stora fartyg, trots att staden låg tio mil från öppet hav. Danskarna grundade den konkurrerande staden Altona som efter en tid visade sig ej kunna konkurrera ut Hamburg.

1800-talet efter Napoleonkrigen ledde till en stark expansion. Staden industrialiserades och blev den viktigaste hamnen i det enade Tyskland. Detta beroende mycket på att staden låg så pass långt in i landet, samtidigt som man kunde ta emot atlantgångare fortsatte expansionen. Staden blev mycket viktig för Amerikatrafiken, och emigranterna samlades i staden innan avfärd västerut. Staden Altona inkorporerades som en stadsdel i Hamburg 1937.

Under andra världskriget skadades staden svårt av de allierades bombflyg, framförallt i juli 1943. Staden byggdes senare upp under 50- och 60-talen. Efterkrigstiden ledde till en stor förlust av Hamburgs östra omland, i och med att det dåvarande Östtyskland (DDR) låg knappt fem mil österut. Stadens hamn har fortsatt att vara en av världens viktigaste hamnar, inte minst för den skandinaviska trafiken, och år 2005 slogs nytt rekord gällande godshantering, 8,9 miljoner TEU. Huvuddelen av hamnverksamheten har flyttat nedströms och tidigare hamnområden har lämnat plats för utvecklingen av HafenCity.