Reseguide till Hamburg

START HOTELL SEVÄRDHETER RESVÄGAR TILL HAMBURG STADSDELAR HISTORIA SPRÅKRESOR SURFTIPS

Studera Tyska i Hamburg

Borgmästare, porslin, gevär, smink, möjlig, främling, skildra och överrumpla. Denna till synes osammanhängande lista av ord har en gemensam nämnare, då alla dessa ord kommer från det tyska språket. Flera av våra vanligaste vardagsord så som ganska, ungefär och alltså likaså.

Tyskans inflytande på svenska språket

Det var först genom den tysk-dominerade handelspakten Hansan som det tillkom en mängd handels och yrkes-relaterade ord till svenskan. Hamburg hade en central roll i Hansan, vars tillkomst räknas runt 1100-talet, fram till 1600-talet då unionen splittrades. Kulmen på det tyska inflytandet på det svenska språket sägs komma under det 30-åriga kriget under 1600-talet, då man kan gissa att ord så som granat, kanon och rekryt förmedlades. Som svensk är det därför inte ovanligt att man känner igen ord och fraser i tyskan, men det är långt ifrån ett språk som man automatiskt förstår utan att först lära sig det.

Fram till 1946 var tyska det första främmande språk som lärdes ut i svenska skolor, men ersattes efter det med engelska. Tyska är dock fortfarande ett viktigt världsspråk med runt 120 miljoner talare världen över. Det är också det näst största språket i Europa efter ryska. Att tala flytande tyska är en enorm tillgång både som resenär till Tyskland och i omliggande tyskspråkiga länder, men också i arbetslivet och karriären.

Språkresor till Hamburg

Det är en självklar fördel att studera språk på en plats där språket omger dig, både i klassrummet och på gatan, i affären och under kvällens nöjen. I Hamburg kan man läsa en språkkurs tyska om man är 16 år eller äldre, med stor flexibilitet i både kurslängd, upplägg och boende. Här har man dessutom möjligheten att ta del av det stora kulturutbud och många sevärdheter som Hamburg har att erbjuda. Eftersom de allra flesta språkkurser läses enbart på förmiddagen eller eftermiddagen, har man mycket tid att på egen hand upptäcka staden och den tyska kulturen och historien.

En språkresa till Hamburg varar mellan 2 till 48 veckor och kan läsas som intensivkurs eller i kombination med privatlektioner. Alla kurser anpassas till studentens egen kunskapsnivå, från nybörjare till avancerad nivå. Är man intresserad av att lära sig tyska som är speciellt inriktad på affärslivet kan man här studera för ett Cours Zertifikat Deutsch für den Beruf, ett internationellt erkänt certifikat som bevisar att man behärskar tyska i arbetslivet.

Som vuxen språkresenär har man möjligheten att bo som inneboende hos en tysk värdfamilj, ännu ett bra sätt att träna sina språkkunskaper och lära känna den lokala kulturen. En språkresa kan därför fungera inte bara som ett effektivt sätt att lära sig språk, men också som ett bra sätt att uppleva och lära känna det genuina Hamburg under en längre eller kortare tid. Bra, även det ett tyskt lånord.